Tantramassaaz ja Polaarsus

Posted by on Apr 6, 2015 in Events | Comments Off on Tantramassaaz ja Polaarsus

Yin and Yang

Kogu Universum ja kõik elu vormid Universumis toimivad positiivse (+)  ja negatiivse (-)  energia omavahelise koosmõjuna. Alustades aatomi tasemel tomivast (+)/(-) energeetilisest ühendusest, millest moodustub meie jaoks käegakatsutav ja realistlikult mõistetav mateeria, kuni meeltega raskemini hoomatava Päiksesüsteemi ja Galaktikateni välja.

Kogu Universumis pidevalt toimivad (+) Yang, meesenergia ja (-) Yin, naisenergia on vastandid, mis täiendavad teineteist ja moodustavad koos eksisteerides terviku. Meesenergia, Yang (+) püüdleb kõige vana hävitamise ja vabanemise poole, naisenergia, Yin (-) püüdleb rohkem säilitamise ja alles hoidmise poole.  Yang (+) toimib kaitsjana väliste ohtude vastu ja peab seega olema tugev, Yin (-) säilitab olulised alustõed ja põhimõtted ning valmistab meid ette nende edasiseks kasutamiseks.  Nende energiate tasakaalus hoidmine aitab saavutada elus harmooniat ja õnne, tasakaalutus toob aga tihti kaasa kaost, hävingut ja kannatusi.

Tantra üks peamisi printsiipe on energeetilise polaarsuse mõistmine ja selle teadlik kasutamine.  Meest ja Naist nähakse kui nende polaarsete energiate kehastust. Shiva – Universumi meheliku (+) energia aspekt, puhas teadlikkus ja Shakti – Universumi naiseliku (-) energia aspekt. Iga mees ja naine kannavad endas korraga mõlemat energeetilist aspekti; (+) meesenergia, aktiivne, väljapoole suunatud, andev ja (-) naisenergia, passiivne, sissepoole suunatud, vastu võttev. Meie füüsilises kehas on polaarsed energiad jaotunud nii, et meie vasak kehapool kajastab rohkem naiselikku energiat ja parem kehapool mehelikku energiat. Naised on üldiselt rohkem laetud naiseliku (-) Yin energiaga ja mehed rohkem meheliku (+) Yang energiaga. Mida tugevama (+) Yang energiaga on mees, seda tugevam on naiste energeetiline tõmme tema suunas. Sama kehtib ka naiste osas, mida tugevam on naise (-) Yin energia, seda tugevamat alateadlikku tõmmet ja atraktiivsust tunnevad mehed tema suhtes. Me oleme oma klientidelt saanud korduvalt tagasisidet, et peale seda, kui nad on tantra massaazi abil seksuaalselt rohkem avanenud ja nende soole omane (+) või (-) energia on tugevamalt aktiveerunud, on nad saanud oluliselt rohkema tähelepanu osaliseks. Neid märgatakse, nad paistavad välja, nad säravad, on seksuaalsed ja tugevalt polaarsed.

Energeetiline polaarsus toimib väga tugevalt ka tantra massaazi seansil ja polaarsusest lähtuvalt on oluliselt mõjusam kui mehele teeb massaazi naine ja naisele teeb massaazi mees. Paljud naised pelgavad mehe juurde tantra massaazi minna, kuna see on nii intiimne, seksuaalne ja isiklik kogemus. Naised on oma elus meeste pärast kannatanud, emotsionaalselt ja tihti ka füüsiliselt haiget saanud ning kardavad või pelgavad mehi. Sellisel juhul ongi vahel parem alustada tantra teraapiat naisterapeudiga. Kui oma esmastest hirmudest ja pelgusest on üle saadud, siis on hea teha mõned seansid koos meesterapeudiga, et tasakaalustada paremini naisenergiat ja proovida hakata uuesti mehi usaldama. Mitmed meie naiskliendid on alustanud tantra teraapiat naisterapeudiga ja jätkanud meesterapeudiga ning öelnud, et erinevus on väga suur. Mõlemad pakuvad erinevat kogemust ja täiendavad üksteist. Polaarsusega seotud energeetiline mõju on mehe ja naise vahel oluliselt tugevam. Tihti kogevad naised ja mehed energiate liikumist ja energeetilisi orgasme juba siis, kui teeme keha pingetest vabastavat üldmassaazi, tõstame keha tundlikkust õrnade puudutuste ja silitustega ning avame inimese energeetilist tundlikkust aktiveerides marmapunktide tööd.

Kui naine ei ole kunagi varem või on väga harva kogenud hoolitsevalt hella suhtumist ja puudutust mehe poolt, siis on tal hea kogeda tantra massaazi mehega, kes oskab teda õigesti kohelda, andes talle massaaziga väga nauditava kombinatsiooni jõuliselt mehelikust ja õrnalt naiselikust puudutusest. Tugev meesenergia tasakaalustab ja rahustab naist seansi ajal ning aitab tal paremini keskmesse jõuda, leida endas sisemine rahu ja tasakaal. Kui naine on hetkel üksi ja tal ei ole partnerit või kui ta partner ei taha/ ei oska/ ei suuda teda energeetiliselt tasakaalustada, siis on hea käia aegajalt tantra massaazis, et saada mehelikku energiat ja hoida oma naiselik seksuaalenergia aktiivsena. See aitab naisel olla rohkem naiselikus energias, annab talle hea enesetunde, positiivsema meeleolu ja parema tervise.  

Tänapäeva ühiskonnas on naiste ja meeste soorollid ja energeetiline polaarsus väga segi läinud. Naised on elu poolt peale surutud rollidest tulenevalt rohkem mehelikus energias ja mehed on tihti omaks võtnud naiselikus energias olemise, kuna selgelt eristuvas ja tugevalt mehelikus energias olemist ei peeta heaks ja aktsepteeritavaks käitumiseks. Sellest tulenevalt väheneb meeste ja naiste vaheline polaarsus ja energeetiline tõmme ning üha rohkem näeme vastastikust rahulolematust. Mehed ei ole rahul naistega ja naised ei ole rahul meestega. Vastastikune süüdistamine ei aita seda olukorda muuta. Kui me soovime muutust, siis peab see algame meist endast. Muutus meis endis saab toimuda vaid läbi teadlikkuse, läbi mõistmise, millises mehelikus või naiselikus energias me parajasti oleme ja millises energias me soovime olla. Sisemise rahu ja tasakaalu saavutame me siis, kui aktsepteerime ja mõistame endas mõlemaid, mees- ja naisenergiaid ja suudame endas tugevamalt aktiveeride meie soorollile vastava energia. Siin võib olla abiks tantra teraapia.

Sisemist arengut ja polaarsuse kasvu soovides,

Urmas