Mis on tantra

mis on tantra

Tantra. Meile õpetatakse koolis erinevaid teadmisi, kuid mitte üht kõige elementaarsemat oskust – armastamise kunsti.

Osa inimesi on seisukohal, et armukunsti ei olegi võimalik õppida, see peaks olema üks inimese kõige loomulikumaid oskuseid. Tõepoolest, kuid kahjuks on meid ümbritsev ühiskond meie loomulikku olekut lihvinud tabude, religioonist tulenevate arusaamade ja piirangutega. Nii on paljudel meist side iseendaga, oma seksuaalenergiaga, oma mees- või naisalgega väga nõrgaks jäänud. Selle pärast pakub seksuaalelu tihti palju vähem kui selles on potentsiaali ning loomupärast väge.

Tantra on iidne India uskumuste süsteem ja praktika, mis on ligikaudu 5000 aastat vana. “Tan” tähendab laienemist ning “tra” vabanemist, see on praktika, mis ei ole institutsionaliseeritud usund, vaid pigem elufilosoofia, mis kasutab seksuaalenergiat, et laiendada oma teadlikkust ning kogeda ekstaasi. Tantra balansseerib või viib kosmilisse tasakaalu meheliku ja naiseliku energia, yang‘i ja yin‘i, positiivse ja negatiivse, dünaamilise ja vastuvõtliku. Teisisõnu on see võimalus pöörduda tagasi oma loomuse juurde kui mees või naine ja tunda meis kõigis kahe eksisteeriva pooluse sulandumist üheks. Tantra ühendab spirituaalsuse ja seksuaalsuse. Tantra põhieesmärk on viia meid rahuloluni ehk ärkvelolekuni ning iga hetke nautimiseni ja seda mitte ainult seksuaalelus.

Indias õpetati tantristlikku seksi kui üht kunstivormi, mida iga teadlik inimene pidi lisaks viisakale käitumisele ja lugemisele oskama. Nüüd on need iidsed õpetused õnneks kättesaadavaks tehtud ka laiemalt. Tänu neile õpetustele on võimalik oma loomulikke instinkte paremini tunnetada, nendega ühendust saada ja õppida neid usaldades seksuaalelus käituma nii, et partnerluses suurenevad nii armastuse kui ka intiimsuse tunne ja üksikisikul lihtsalt heaolutunne.

 

Tantra ajalooline taust

Tantra ajalooline taust on sügav ja mitmekesine. Tantra juured ulatuvad tagasi umbes 5. sajandisse m.a.j., kuid mõned allikad viitavad veelgi varasemale perioodile. See kujunes paralleelselt teiste India spirituaalsete traditsioonidega, nagu vedanta ja jooga. Tantrismi arengus on oluline roll olnud nii hinduismil kui ka budismil, mille tulemusena on tekkinud mitmesugused koolkonnad ja suunad.

Tantra filosoofia ja õpetused

Tantra filosoofia keskmes on veendumus, et materiaalne maailm ja kõrgem vaimne reaalsus ei ole mitte vastandid, vaid üksteist täiendavad ja läbipõimunud aspektid. Erinevalt teatud spirituaalsetest traditsioonidest, mis propageerivad maailmast eemaldumist, peab tantra maailma ja kõike selles olevat pühaks.

Tantras pööratakse suurt tähelepanu šakti (või naiseliku jõu) ja šiva (või meheliku teadvuse) ühendusele, mis sümboliseerivad universumi põhiolemust ja energiaid. Praktikate eesmärk on saavutada nende kahe energia tasakaal ja harmoonia, mis viib lõpuks ühtsustunde ja valgustumiseni.

Tantra on keerukas ja mitmekihiline spirituaalne traditsioon, mis pärineb iidsest Indiast. See hõlmab filosoofiaid, rituaale, praktikaid ja rituaale, mille eesmärk on laiendada teadvust ja saavutada vaimne vabanemine või mokša. Kuigi enamasti tuntakse tantrat läänes seksuaalsusega seotud praktikate kaudu, on see tegelikkuses palju laiem ja sügavam õpetuste ja traditsioonide kogum.

Tantra filosoofia sobib oma paindlikkuse tõttu väga hästi kõigile. See ei eelda midagi üliinimlikku, vaid alustab siitsamast, kus me oleme – meie kehast – täpselt sellisena nagu see meile antud on ning sellelt tasemelt, mis igaühele sobib.

Tantrat õpetatakse peamiselt kahel tasandil. Esimene tase on pühendunud ja regulaarsetele praktiseerijatele ehk neile, kellel on tõsine siht saada valgustunuks. Tantrat kutsutakse ka valgustumise kiirteeks. Öeldakse, et tantristliku praktikaga jõuab vaimselt väga kiiresti samade tulemusteni, mida saavutatakse näiteks 10-20-aastase mediteerimisega. Teine, lihtsam tase, mida kutsutakse ka neo-tantraks, seab eesmärgiks tuua oma ellu rohkem armastust ning naudinguid.

Tantra praktikad

Tantra praktikad on mitmekesised ja sõltuvad konkreetsest traditsioonist või koolkonnast. Need võivad hõlmata:

 

 • Mantra (helivibratsioonide) kasutamine meditatsioonis,
 • Yantra (geomeetriliste kujundite) meditatsioon,
 • Pranayama (hingamisharjutused),
 • Mudra (kehahoiakud),
 • Rituaalid ja tseremooniad, mis tihti hõlmavad pühade elementide nagu vesi, tuli ja lilled kasutamist,
 • Meditatsioon ja kontemplatsioon, mille eesmärk on meele puhastamine ja keskendumine,
 • Seksuaalsed praktikad, mis on mõeldud energia suunamiseks ja spirituaalse ühtsuse saavutamiseks partneriga.

Tantra on sügav ja keeruline spirituaalne tee, mis pakub rikkalikku praktikate ja õpetuste kogumit isiklikuks ja vaimseks arenguks. Kuigi see sisaldab seksuaalsusega seotud praktikaid, ei piirdu tantra ainult nendega. See hõlmab laia valikut meditatsioone, rituaale ja filosoofilisi kontseptsioone, mille eesmärk on saavutada harmoonia, tasakaal ja lõpuks vaimne vabanemine.

Seotud küsimused ja kasulikku lugemist tantra kohta

Kas tantra on ainult seksuaalsusega seotud praktika?

Kuigi tantra on läänes tihti mõistetud kui seksuaalsusega seotud praktika, on see tegelikult palju laiem ja sügavam õpetuste ja traditsioonide kogum. Tantra hõlmab filosoofiaid, rituaale ja meditatsioone, mille eesmärk on laiendada teadvust ja saavutada vaimne vabanemine. Seksuaalsus on tantra üks aspekt, kuid praktikad ei piirdu ainult sellega.

Kuidas tantra aitab inimesel oma loomuliku olekuga taasühineda?

Tantra õpetab, et materiaalne maailm ja vaimne reaalsus ei ole vastandid, vaid läbipõimunud. Praktikad, nagu meditatsioon, hingamisharjutused ja rituaalid, aitavad inimestel ületada ühiskonna poolt peale surutud tabusid ja piiranguid, luues tugevama sideme iseendaga, oma seksuaalenergiaga ja oma mees- või naisalgega. See võimaldab inimestel kogeda sügavamat ühtsust ja harmooniat.

Milline on tantra ajalooline taust?

Tantra juured ulatuvad tagasi umbes 5. sajandisse m.a.j., kuid mõned allikad viitavad veelgi varasemale perioodile. Tantra arenes välja paralleelselt teiste India spirituaalsete traditsioonidega, nagu vedanta ja jooga. Selle arengus on oluline roll nii hinduismil kui ka budismil, mille tulemusena on tekkinud mitmesugused koolkonnad ja suunad.

Mis on tantra peamised praktikad?

Tantra praktikad on mitmekesised ja sõltuvad konkreetsest traditsioonist või koolkonnast. Need hõlmavad mantra kasutamist meditatsioonis, yantra meditatsiooni, pranayama hingamisharjutusi, mudra kehahoiakuid, rituaale ja tseremooniaid, meditatsiooni ja kontemplatsiooni. Seksuaalsed praktikad on samuti osa tantrast, kuid neid kasutatakse energia suunamiseks ja spirituaalse ühtsuse saavutamiseks partneriga, mitte ainult füüsilise naudingu saamiseks.

Kuidas tantra mõjutab inimese igapäevaelu?

Tantra õpetab, et kõik elu aspektid, kaasa arvatud igapäevased tegevused ja seksuaalsus, on püha. Praktiseerides tantrat, õpivad inimesed elama hetkes, väärtustama lihtsaid asju ja süvendama oma ühendust iseenda ja teistega. See aitab arendada suuremat teadlikkust ja kohalolu, mis omakorda rikastab igapäevaelu ja suhteid, luues sügavama rahulolu ja heaolu tunde.

Wikipedia ülevaade tantrast

See artikkel pakub põhjalikku ülevaadet tantra päritolust, arengust ja mitmesugustest praktikatest nii budistlikes kui ka hinduistlikes tantristlikes traditsioonides. See käsitleb tantra ajaloolist levikut ja selle aja jooksul toimunud kohandamist, sealhulgas üleminekut rohkem internaliseeritud joogapraktikatele ning mõju erinevatele usulistele traditsioonidele. Loe lisaks Wikipediast

Agama jooga juhend

Agama jooga on integraalne joogastiil, mis ühendab endas teadmisi ja praktikaid mitmest erinevast jooga traditsioonist, pakkudes seeläbi terviklikku ja sügavat spirituaalset teekonda. See joogavorm põhineb vanadel tantristlikel ja vedantalistlikel õpetustel, rõhutades enesearengu, teadvuse avardumise ja spirituaalse ärkamise tähtsust. Tutvu Agama jooga filosoofiaga.

Tantramassaaži tähtsus tantristliku eluviisi praktiseerimisel

Tantramassaaž on üks tantra praktikate aspekt, mis on viimastel aastakümnetel läänes populaarsust kogunud. See ühendab endas traditsioonilisi tantristlikke õpetusi ja rituaale koos massaažitehnikatega, pakkudes seeläbi vahendit keha ja vaimu terviklikuks lõdvestumiseks ja tervendamiseks. Erinevalt tavalisest massaažist, mis keskendub peamiselt füüsilisele heaolule, peetakse tantramassaaži holistiliseks praktikaks, mis toetab nii füüsilist, emotsionaalset kui ka spirituaalset tasakaalu.

Tantramassaaži roll tantristlikus eluviisis

Tantramassaaži praktiseerimine võib olla oluline osa tantristlikust eluviisist, kuna see toetab ja süvendab paljusid tantra põhiväärtusi:

 • Teadvuse laiendamine: Tantramassaaži abil saavad praktiseerijad uurida oma sisemaailma ja avardada teadvust, õppides tajuma peenemaid energiaid ja sügavamaid emotsionaalseid seisundeid.
 • Keha ja vaimu ühtsus: Praktika rõhutab keha pühadust ja selle olulist rolli spirituaalsel teekonnal, aidates ületada keha ja vaimu vahelist lõhet.
 • Seksuaalenergia transformeerimine: Tantramassaaž pakub võimalust seksuaalenergia teadlikuks muutmiseks ja suunamiseks, edendades seeläbi vaimset kasvu ja füüsilist heaolu.
 • Intiimsuse ja ühenduse süvendamine: Partnerite vahel praktiseerituna võib tantramassaaž tugevdada lähedust ja usaldust, luues sügavama ühenduse nii füüsilisel kui ka emotsionaalsel tasandil.

 

Tervitustega,
Urmas Silman

Tutvu tantra mitmekesiste aspektidega, alates hingamisharjutustest ja mantrate väest kuni rituaalide ja täieliku kohalolu praktikateni igapäevaelus. Avasta, kuidas tantra õpetused võivad muuta sinu arusaama elust, suhetest ja vaimsest kasvust.

Tantramassaaž Tallinnas

Tantramassaaž Tallinnas. Avastusretk Sinu sügavama naiselikkuse maailma.

Tantramassaaž, mis on tuntud ka kui Tantra Teraapia, on holistiline lähenemine meie kehale ja seksuaalsusele. Tantramassaaž ühendab endas vanad tantra õpetused ja massaažitehnikad, pakkudes ainulaadset viisi meie füüsilise ja emotsionaalse keha tervendamiseks. See on kehatöö intiimne kunst, mis avardab meie mõistmist seksuaalsusest ja aitab avastada naudingute uus dimensioone. Vabastades samal ajal ka meie kehas füüsilisi, energeetilisi ja emotsionaalseid blokeeringuid.

Tantramassaaž Tallinnas Urmas Silman

Naise seksuaalne avanemine Tantramassaazi seansil

Töötan igapäevaselt tantraterapeudina ja jagan alljärgnevalt Teiega mõningaid tööalaseid mõtteid ja tähelepanekuid tantramassaaz ‘i ja yoni massaaz ‘i kohta.

Viimase kümne aasta jooksul paljude erinevate naistega töötades on mul tekkinud korralik kogemuste pagas ja oskus näha, kuidas aidata minu juurde Tantra teraapiasse tulnud naistel seksuaalselt avaneda või vabaneda kehasse kinni jäänud emotsionaalsetest traumadest ja energeetilistest blokeeringutest.

naise seksuaalne avanemine tantra massaazhi ajal

Energeetiline kogukehaorgasm ja naise 7 orgasmitüüpi

Seksuaalsusest ja orgasmidest rääkides on kasutusel väljend energeetiline kogukehaorgasm. Paljude jaoks on see ilmselt täiesti arusaamatu asi.

Kui mees või naine saavad orgasmi, siis on see tavaliselt pingest vabanemise tunne suguelundite piirkonnas. Meestel saabub see koos ejakulatsiooniga ja naistel kliitori orgasmiga, vahel ka tupeava orgasmiga. Vabanemise tunne on tavaliselt lühike, äärmiselt lõõgastav, kuid üldiselt mitte sügavat rahuldust pakkuv. Samuti on sellise orgasmi vabastav toime suhteliselt pinnapealne. Selleks, et seda paremini lahti seletada on vaja aru saada, mis toimub meie kehas seksuaalakti ajal.

Energeetiline kogukehaorgasm ja naise 7 orgasmitüüpi

Yoni massaaž Tallinnas

Annan Sulle põhjaliku ülevaate Yoni massaaži ajaloost, selle kasuteguritest ning erinevatest tantra ja Yoni massaaži tehnikatest.

Ma töötan igapäevaselt tantraterapeudina ja aitan tantristliku Yoni massaaži seanssidel leevendada naistel seksuaalsusega seotud probleeme. Minu poolt pakutav tantra massaaž koos Yoni massaažiga on üks tantra teraapia tõhusamaid vorme, mis on mõeldud spetsiaalselt naistele.

yoni massaazh tallinnas

Blokeeringutest vabastav massaaž

Blokeeringutest Vabastav Massaaž: Elukvaliteedi Tõstja

Massaažiteraapia on aegade jooksul tõestanud oma tõhusust mitmesuguste terviseprobleemide leevendamisel. Üks olulisemaid massaaži vorme on blokeeringutest vabastav massaaž, mis keskendub keha ja vaimu tasakaalu taastamisele, vabastades nii füüsilisi kui ka emotsionaalseid blokeeringuid.

blokeeringutest vabastav massaaz urmas silman

Marma Massaaž

Marma Massaaž: Vana-Aasia Tervendamiskunst

Marma massaaž, pärit India traditsioonilisest meditsiinist, on ainulaadne teraapia, mis ühendab endas iidseid tarkusi ja kaasaegseid tehnikaid, pakkudes terviklikku lähenemist keha ja vaimu tervisele. See artikkel sukeldub Marma massaaži maailma, avastades selle päritolu, tehnikaid ja kasutegureid.

marma massaaž urmas silman

Energia sublimeerimine

Energia sublimatsioon.

Energia sublimatsioon tähendab seda, et madalama võnkesagedusega energia muundatakse kõrgema sagedusega energiaks. Aeglasem energia muudetakse kiiremaks energiaks. Seksuaalenergiat võib muuta näiteks armastuse või intellektuaalseks energiaks. Me saame muuta erinevaid energiaid enda sees teisteks energiateks, suunates energiat valitud chakrast teistesse chakratesse. Kui me armatseme, siis aktiveerub väga palju energiat alumistes chakrates, Muladharas ja Svadisthanas. Kui me lõpetame armatsemise, siis on energia tõusnud ülemistesse chakratesse.

energia sublimatsioon tantra urmas silman

Energeetiline Polaarsus

Energeetiline Polaarsus

Tantra seisukohalt on energia üheks omaduseks polaarsus. Energia kannab endas Yin või Yang polaarsust, kas – või + märki. Yin energia on naiselik, – märgiga Kuu energia. Yang energia on mehelik, + märgiga Päikese energia. Tantras usume me, et mehe keha kogub rohkem Yang energiat ja naise keha kogub rohkem Yin energiat, kuid see ei toimi alati nii. Tantraga tegeledes teeme me endaga pidevalt tööd, et meeste ja naiste vaheline energeetiline polaarsus toimiks.

energeetiline polaarsus tantra urmas silman

Chakrad ja seksuaalsus

Energia toimib inimese kehas peamiselt 7 chakra kaudu

Inimese kehas on 7 olulisemat energia keskust ja igaüks neist esindab erinevat Universumi energeetilist aspekti või elementi. Algab alumisest chakrast, kus energia on raskem ja aeglasema/madalama vibratsiooniga, liikudes ülespoole, kus energia on kergem ja kiirema/kõrgema vibratsiooniga. Alustades rohkem materiaalsest energia vormist ja muutudes ülevalpool rohkem vaimseks energiaks. Energia jaotub 7 energia keskuse, chakra vahel ja igaüks neist sümboliseerib midagi Universumis.

Chakrad-ja-seksuaalsus-tantra-urmas-silman

Animus ja Anima (sisemine Mees ja Naine)

Anima

Sõna Anima tuleb Ladina keelest ja omab selles mitmesugust tähendust “õhuvool, tuul, hingamine, vitaalne printsiip, elu”.

Anima viitab alateadlikule naiselikkuse dimensioonile mehes, mis on meie igapäevaelus tihti unustatud või alla surutud. Selleks, et mees saaks sisemiselt kasvada ja areneda ning saavutada parem sisemine tasakaal, on mehel vaja oma sisemine naine ära tunda, võtta omaks ja ühendada see varjatud element harmooniliselt enda iseloomu.

Mees, kes on ühenduses oma sisemise naise, Animaga, väljendab selliseid omadusi nagu; õrnus, hellus, kannatlikkus, tähelepanu ja kaastunne.

animus ja anima