Privaatsustingimused

Veebilehe www.tantra.ee isikuandmete vastutav töötleja on

ValderoOÜ
Reg: 11371596

Aadress: Vahepere 3, 13516, Tallinn
E-post:  info / at / tantra.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− veebilehe kasutaja käitumise andmed (isikustamata)
− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse 

Isikuandmeid kasutatakse veebilehe arendustöödeks ning küsitluste läbiviimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebilehe  kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine toimub kasutajaga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.  Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs 

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe haldajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe  kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis. Kui veebi on kasutatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine 

Veebilehe kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.  Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust meie klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturundusteated 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kui kasutaja ei soovi saada otseturuntusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge läbi meie veebilehe KONTAKTIVORMI

Veebilehe kasutajate andmed
Kasutame oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC  (https://www.google.com/contact/ ) platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele ( https://privacy.google.com/#)

Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC (https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?tab=page_info)tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.

Cookie’d ehk küpsised
Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab meie veebileht  küpsiseid ehk cookie’sid.Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel.

Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Nõustun kasutustingimustega”

Vaidluste lahendamine 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel .

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest käesoleval veebilehel.

 

Kui sul on küsimusi või soovid rohem teada tantristlikust eluviisist, siis võta minuga ühendust.